Opname waterleidingnet

food & pharma

Binnen de industrie wordt veel water gebruikt. Zo ook in de voedingsmiddelenindustrie. FrieslandCampina conformeert zich uiteraard aan de Arbowet en het Drinkwaterbesluit. Hiermee wordt sterk ingezet in de preventie van legionellabesmetting. Legionellabesmetting kan een groot gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

FrieslandCampina in Leeuwarden heeft een verplichte Risicoanalyse en een bijbehorend Beheersplan opgesteld. Als onderdeel hiervan heeft Stevens Engineering de opdracht uitgevoerd voor de gehele plant het waterleidingnet op te nemen en hiervan actuele installatietekeningen te maken. Hiermee zijn alle tappunten in kaart gebracht en is tevens de waterinstallatie gescreend op loze leidingdelen en op leidingdelen die onbedoeld opgewarmd kunnen worden.