In de praktijk komt het regelmatig voor, dat er zorgen ontstaan of bepaalde technische onderdelen wel voldoende sterk zijn. Dit kan ontstaan met de ontwikkeling van een nieuw product, maar ook als er onderdelen aangepast of vervangen moeten worden.

Samen met u kunnen wij controleren of de onderdelen in uw installatie voldoen aan de gestelde eisen. Met behulp van ANSYS kunnen wij het inzicht vergroten in het statische en dynamische gedrag van de betreffende onderdelen, zodat u zeker weet dat uw wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen verantwoord zijn.

U kunt rekenen op onze deskundigheid, dus . . . kom maar op met uw rekenwerk!